Internationale handeltrends: bescherm je bedrijf in een wereld vol risico

De wereld van internationale handel is voortdurend in beweging, en het jaar 2023 is geen uitzondering. Als ondernemer die internationaal handelt, is het essentieel om op de hoogte te blijven van de trends die deze arena vormgeven. In dit blog gaan we dieper in op enkele opvallende trends van 2023 en waarom effectief risicobeheer een waardevolle tool is die je niet over het hoofd mag zien.

1. Opkomst van nieuwe handelspartners

Een opvallende trend in 2023 is de verschuiving in handelspartners. Traditionele markten worden geconfronteerd met veranderende economische omstandigheden en politieke ontwikkelingen, waardoor nieuwe handelspartners opkomen. Ondernemers die zich richten op internationale handel moeten deze veranderingen nauwlettend volgen en zich aanpassen aan nieuwe markten. Effectief risicobeheer speelt hierbij een cruciale rol.

2. Duurzaamheid en ethische handel

Consumenten hechten steeds meer belang aan duurzaamheid en ethische handelspraktijken. Bedrijven die hierop inspelen, hebben een concurrentievoordeel en kunnen profiteren van de groeiende vraag naar milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde producten.

3. Digitalisering en e-commerce

Een andere belangrijke trend die de internationale handel in 2023 vormgeeft, is de voortdurende digitalisering en de groei van e-commerce. Steeds meer consumenten maken gebruik van online platforms om producten en diensten te kopen, zowel binnenlands als over de grenzen heen. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om hun markt uit te breiden en wereldwijd zaken te doen. Maar met deze groei komen ook risico's, en een kredietverzekering kan een cruciale rol spelen bij het beschermen van ondernemers tegen betalingsrisico's in een digitale handelsomgeving.

4. Tarieven en handelsoorlogen

De afgelopen jaren zijn er verschillende handelsgeschillen en tariefconflicten geweest tussen landen. Deze spanningen kunnen de internationale handel beïnvloeden en zorgen voor onzekerheid bij ondernemers.

5. Veranderingen in regelgeving

Veranderingen in regelgeving: Wet- en regelgeving met betrekking tot internationale handel kan van invloed zijn op de manier waarop bedrijven zakendoen over de grenzen heen. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van wijzigingen in douaneprocedures, handelsakkoorden en import- en exportvoorschriften.

6. Versterkte handelsbescherming

In 2023 zien we ook een trend naar versterkte handelsbescherming. Landen nemen maatregelen om hun eigen markten te beschermen, zoals het opleggen van handelstarieven, het aanscherpen van regelgeving en het bevorderen van lokale productie. Deze ontwikkeling kan leiden tot veranderingen in handelsstromen en handelsbelemmeringen voor ondernemers die internationaal handelen. Het is belangrijk voor ondernemers om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en flexibel te reageren om hun concurrentiepositie te behouden.

7. Technologische innovaties

Nieuwe technologieën, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie, hebben het potentieel om de efficiëntie en transparantie in internationale handel te verbeteren. Bedrijven die deze innovaties omarmen, kunnen hun concurrentiepositie versterken.

8. Veranderende consumentenvoorkeuren

 Consumenten hebben steeds hogere verwachtingen als het gaat om keuze, prijs en kwaliteit van producten. Het begrijpen en aanpassen aan deze veranderende voorkeuren is essentieel voor succes in internationale handel.

9. Toenemende handelsrisico's

Hoewel internationale handel nieuwe kansen biedt, brengt het ook risico's met zich mee. In 2023 zien we een toename van handelsrisico's als gevolg van politieke instabiliteit, economische onzekerheid en veranderende regelgeving. Deze factoren kunnen leiden tot betalingsproblemen bij buitenlandse klanten, wat aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben voor ondernemers. Een kredietverzekering biedt een waardevolle oplossing om deze risico's te beheersen en de financiële stabiliteit van je bedrijf te waarborgen.

Waarom een kredietverzekering belangrijk is als je internationaal handelt

Een kredietverzekering is een waardevolle tool voor ondernemers die actief zijn in de internationale handel. Het biedt bescherming tegen het risico van wanbetaling door buitenlandse klanten, wat kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. Hier zijn enkele redenen waarom een kredietverzekering een onmisbaar instrument is:

1. Bescherming tegen wanbetaling

Een kredietverzekering dekt de financiële schade die ontstaat door wanbetaling van buitenlandse klanten. Als een klant niet in staat is om te betalen, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement, insolventie of politieke gebeurtenissen, compenseert de kredietverzekering het verlies. Dit helpt ondernemers om hun cashflow te beschermen en hun financiële stabiliteit te behouden.

2. Vertrouwen en zekerheid

Een kredietverzekering geeft ondernemers het vertrouwen om nieuwe markten te betreden en zaken te doen met onbekende klanten. Het vermindert het risico van betalingsproblemen en biedt zekerheid bij het aangaan van internationale transacties. Met een kredietverzekering kunnen ondernemers groeikansen benutten zonder dat ze zich constant zorgen hoeven te maken over de financiële gezondheid van hun klanten.

3. Verbeterde financiële planning en kredietbeheer

Een kredietverzekering biedt waardevolle informatie over de kredietwaardigheid van potentiële klanten. Verzekeraars voeren grondige beoordelingen uit van de financiële gezondheid van klanten, waardoor ondernemers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over wie ze krediet verlenen. Dit draagt bij aan een verbeterde financiële planning en helpt bij het beheersen van het kredietrisico.

4. Toegang tot financiering

Een kredietverzekering kan ook dienen als een waardevol instrument om toegang te krijgen tot financiering. Veel financiële instellingen zien een kredietverzekering als extra zekerheid bij het verstrekken van leningen aan ondernemers die internationaal handelen. Met een kredietverzekering in de hand kunnen ondernemers gemakkelijker financiering verkrijgen om hun groeiplannen te ondersteunen.

Atradius en exporterend Nederland

Ons team begrijpt de uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd in de internationale handel en kan je helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën om je bedrijf te beschermen en te laten groeien. Wij geloven dat een kredietverzekering een waardevolle tool is die kan bijdragen aan het beheersen van betalingsrisico's, het versterken van het vertrouwen en het bieden van financiële zekerheid. Onze experts begeleiden je bij het selecteren van de juiste kredietverzekeringsoplossing die past bij jouw specifieke behoeften en helpen bij het optimaliseren van uw financiële planning.

Daarnaast bieden wij ook advies en ondersteuning bij het navigeren door de complexe wereld van internationale handel, waaronder het identificeren van nieuwe handelspartners, het omarmen van digitalisering en het beheersen van risico's. Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden, jouw zorgen te verlichten en je te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Samen kunnen we je zakelijke ambities realiseren en jouw succes in de internationale handel van 2023 en daarna stimuleren.

Wil je weten of een kredietverzekering past bij jouw onderneming?

Wij vertellen je graag meer over onze diensten en helpen je deze optimaal samen te stellen