Zelf de kredietwaardigheid checken

Het is verstandig om met betrekking tot jouw onderneming van tevoren na te denken over de eisen waar een nieuwe klant aan moet voldoen. Wanneer je die eisen vervolgens binnen jouw onderneming implementeert, zal dit hoogstwaarschijnlijk ten goede komen aan de rentabiliteit. Je haalt wellicht minder klanten binnen, maar deze zijn in ieder geval wel in staat de facturen te betalen. Uiteindelijk is dat toch waar het om draait.

Een maatregel die je kunt nemen is dat jouw medewerkers de kredietwaardigheid checken van iedere potentiële klant. Dit kan veel leed achteraf besparen. In dit artikel leggen we uit hoe je zelf kunt checken of je klant kredietwaardig is.

Uit welke bronnen haal je informatie om de kredietwaardigheid te checken?

Indien je met een rechtspersoon zaken wenst te doen, dan is de belangrijkste bron de Kamer van Koophandel (KvK). Daar is veel informatie te vinden waarmee je de kredietwaardigheid kunt checken. Als rechtspersoon is het namelijk verplicht een aantal financiële gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit zijn meestal de gegevens uit de jaarrekening. Verder kan je bij de Kamer van Koophandel zien wie de bevoegde personen zijn om een overeenkomst te tekenen. Het is verstandig om dit goed te checken zodat je zeker weet dat jouw overeenkomst met de klant rechtsgeldig is doordat voldoende bevoegde personen getekend hebben. Je kunt dit checken door het uittreksel te downloaden bij de Kamer van Koophandel. Hier staan deze gegevens op.

Je kunt ook de financiële gegevens downloaden. Hiervoor dien je wel geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder betaal je een klein bedrag voor het downloaden van financiële gegevens. Het enige nadeel is wel dat deze gegevens vaak vrij gedateerd zijn. Je ziet bijvoorbeeld een jaarrekening van een potentiële klant van het voorgaande jaar. Er kan binnen een paar maanden tijd best veel veranderd zijn.

Waar kijk je naar wanneer je zelf de kredietwaardigheid checkt?

Je hebt een aantal financiële gegevens bemachtigd, maar nu is de vraag hoe je er de kredietwaardigheid mee kunt checken. Je hoeft gelukkig geen boekhoudkundig talent te zijn om inzichten te verkrijgen uit deze gegevens. Allereerst is het goed om naar de balans te kijken. Het is namelijk belangrijk dat een bedrijf een gezonde balanspositie heeft. Dit houdt in dat er voldoende eigen vermogen aanwezig is ten opzichte van het totale vermogen. Gangbaar is dat 30% van het totale vermogen eigen vermogen is. Deze positie vind je aan de passivazijde van de balans. Daarmee wordt de rechterkant bedoeld. Je ziet hier kort samengevat hoe de bezittingen, die aan de activakant staan, zijn gefinancierd. Aan de activakant zie je bijvoorbeeld de voorraad, de debiteuren en de mogelijke vermelding van een eigen pand. Aan de passivazijde zie je bijvoorbeeld het eigen vermogen, de crediteuren en tevens de financieren bij de bank of andere partijen. Je kunt je voorstellen dat wanneer alle bezittingen bij derden gefinancierd zijn, dat het bedrijf geen gezonde financiële positie heeft. In dat geval zal de kredietwaardigheid niet goed zijn.

Als je crediteuren ziet staan, dan zijn dit zogenaamde kortlopende schulden. De potentiële klant moet hiervoor dus aan de andere kant bezittingen hebben waarmee deze schulden afgelost kunnen worden. In een ideale situatie zijn dit liquide middelen. Dit is geld wat op de rekening staat en tevens beschikbaar is. Een andere post aan de activakant die op redelijk korte termijn beschikbaar kan zijn, zijn de debiteuren. Indien jouw debiteurentermijn 30 dagen is, dan zijn deze middelen dus binnen 30 dagen beschikbaar. Vervolgens kan je er crediteuren mee betalen.

Krediettermijn debiteuren

Om de debiteurentermijn uit te rekenen deel je het gemiddelde debiteurensaldo door de omzet en vermenigvuldig je de uitkomst met 365 (dagen) oftewel:

Krediettermijn debiteuren:

gemiddeld debiteurensaldo
------------------------------- x 365 dagen
               omzet

Voorbeeld:
Debiteurensaldo eind boekjaar 1 : €600.000
Debiteurensaldo eind boekjaar 2 : €300.000
Omzet boekjaar 2 : 1.500.000  

Wanneer een bedrijf dus een gemiddeld debiteurensaldo heeft van 450.000 (zie hierboven) en een omzet heeft van €1.500.000, dan is de krediettermijn debiteuren:

Krediettermijn debiteuren:
€450.000
--------------- x 365 dagen = 110 dagen
€1.500.000

Door deze rekensom krijg je tevens een beeld of de potentiële klant kort op zijn debiteuren zit. Wanneer er aan de activakant onvoldoende middelen zijn om kortlopende schulden te voldoen, dan is deze potentiële klant minder kredietwaardig.

Je kunt als laatste de kredietwaardigheid checken door te kijken naar de winst- en verliesrekening. Dit is uiteraard eenvoudiger, want dan weet je hoeveel winst er wordt gemaakt. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn. Ook indien de vermogenspositie minder is, weet je dat met deze winst dat snel weer op pijl te krijgen is.

Kredietwaardigheid van jouw klant en Atradius

Kredietwaardigheid-toetsing is een onderdeel van Atradius. Wanneer jouw (potentiële) klant voldoende kredietwaardig is kan je deze via onze oplossingen verzekeren en kan je het incasso-traject ook aan Atradius uitbesteden.

Wil je meer informatie over hoe een kredietverzekering jouw bedrijf kan helpen?

Wij helpen je graag verder