Nieuwe wet: betaling binnen 30 dagen verplicht voor grootbedrijven

Op 1 juli 2023 is een nieuwe wet in werking getreden die betrekking heeft op betalingstermijnen voor grootbedrijven in Nederland. Deze wet verplicht grootbedrijven om kleine en middelgrote bedrijven (mkb's) en zelfstandigen binnen dertig dagen te betalen voor hun geleverde diensten of producten. Voorheen hadden grootbedrijven de mogelijkheid om hun betalingen zestig, negentig of zelfs honderdtwintig dagen uit te stellen. Met de implementatie van deze wet is het nu een wettelijke verplichting om binnen dertig dagen te betalen, ongeacht wanneer de oorspronkelijke betalingsafspraken zijn gemaakt.

Impact op het financiële landschap

Deze wet heeft niet alleen gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook voor buitenlandse en internationale leveranciers. Grootbedrijven in Nederland die inkopen doen bij leveranciers buiten het land, vallen nog steeds onder de Nederlandse wet en moeten ook deze buitenlandse mkb-bedrijven binnen dertig dagen betalen. Dit kan van invloed zijn op de cashflow van grootbedrijven en vereist mogelijk aanpassingen in hun betalingscycli.

Voordelen voor MKB's en zelfstandigen

Het wachten op betalingen tot 120 dagen was voor veel mkb's en zelfstandigen een uitdaging. Maandelijkse kosten zoals huur, hypotheek en personeelskosten blijven immers doorgaan, zelfs als er geen betalingen binnenkomen. Door deze nieuwe wet wordt het voor kleinere bedrijven gemakkelijker om hun financiële verplichtingen na te komen en hun bedrijfsvoering soepeler te laten verlopen.

Voor wie geldt deze betalingstermijn?

Een 'grootbedrijf' wordt gedefinieerd door twee van de volgende drie kenmerken:

  1. De onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen.
  2. De onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen.
  3. De onderneming heeft 250 werknemers of meer.

Als een bedrijf aan minstens twee van deze criteria voldoet, moet het zich houden aan de verplichting om mkb's en zelfstandigen binnen dertig dagen te betalen.

Gevolgen voor grootbedrijven

De implementatie van deze wet zal waarschijnlijk grote aanpassingen vereisen in de manier waarop grootbedrijven hun cashflow en financiën beheren. Het is essentieel dat zij hun betalingscycli effectief en efficiënt organiseren om aan de nieuwe termijnen te voldoen en zo hun zakelijke relaties met mkb's en zelfstandigen te behouden.

Het belang van een eerlijk bedrijfsecosysteem

Deze wetgeving markeert een belangrijke stap in het bevorderen van een eerlijk en rechtvaardig bedrijfsecosysteem in Nederland. Een gelijk speelveld voor bedrijven van alle groottes is cruciaal voor het stimuleren van innovatie, concurrentie en economische stabiliteit.

Vooruitblik op de toekomst

Grootbedrijven, mkb's en zelfstandigen zullen ongetwijfeld de gevolgen van deze nieuwe wet ervaren in de komende jaren. Het is belangrijk dat zij zich tijdig voorbereiden op de veranderingen en proactief handelen om aan de nieuwe betalingstermijnen te voldoen. Deze stap kan een voorbeeld scheppen voor andere landen en bijdragen aan een sterker en veerkrachtiger zakelijk landschap.

Wil je vrijblijvend advies ontvangen?

Laat nu direct jouw gegevens achter