Hoe ga je om met wanbetalers?

Debiteurenbeheer is een vak op zich. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat debiteuren tijdig betalen en dat de klantrelatie in stand wordt gehouden.

Wanneer het debiteurenbeheer een groot deel van je werk is, dan zul je herkennen dat er altijd een paar debiteuren tussen zitten die er een sport van maken om zo laat mogelijk te betalen. En dit betekent dus te laat. Ze komen pas in actie als de 2de herinnering, of de ingebrekestelling, verstuurd is. Daarom vraagt een wanbetaler om een specifieke aanpak. Een wanbetaler heeft wat extra aandacht nodig, maar uiteindelijk levert dat wel op dat facturen sneller op de rekening staan. In dit artikel vertellen we je er graag meer over.

Wanneer is iemand een wanbetaler?

De definitie van wanbetaler is voor iedereen verschillend. Toch zal iedereen het erover eens zijn dat iemand nog niet een wanbetaler is wanneer de betalingstermijn 1 of 2 dagen is overschreden. Het wordt pas problematisch wanneer er eindelijk een reactie komt na de 2e herinnering of zelfs later. Helaas zijn er genoeg bedrijven die het daarop laten uitdraaien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er is bijvoorbeeld een serieuze liquiditeitskrapte. Dit kan als oorzaak hebben dat jouw klant onvoldoende rendeert of niet snel genoeg groeit. Bij de laatste oorzaak worden de liquide middelen aangewend om groei mee te financieren en dus niet om jouw facturen te betalen. Bovendien kan een wanbetaler er ook een sport van maken om rekeningen zo laat mogelijk te betalen om zodoende de cashflow te managen. Het is dan meer een moraliteit kwestie die overigens zeker de aandacht verdient voor verbetering.

Tips om om te gaan met wanbetalers

Tip 1: Herken een wanbetaler van tevoren

Je kunt een wanbetaler vaak herkennen indien je van tevoren een kredietwaardigheidscheck doet. Dit geeft namelijk inzicht in de financiële positie van jouw klant. Mocht er sprake zijn van een liquiditeitskrapte en/of onvoldoende rendement, dan weet je dat je te maken hebt met een potentiële wanbetaler.

Hoe afhankelijk ben jij van je grootste klant?

Behoud je groei met Atradius. Doe gratis een kredietwaardigheidscheck en ontdek hoe jouw (potentiële) klanten er financieel voorstaan.

Tip 2: Zit er kort op

Zorg dat je er kort op zit wanneer je zakendoet met een wanbetaler. Dit betekent zo kort mogelijk na het overschrijden van de betalingstermijn de herinnering eruit sturen en eventueel de opvolgende acties. Je doorloopt in dat geval sneller het proces en daardoor krijg je dus eerder betaalt wanneer de wanbetaler bijvoorbeeld bij de 2e herinnering pas in actie komt. Daarnaast toon je hiermee aan dat je er kort op zit. Een wanbetaler voelt dan minder ruimte en zal jouw factuur meer prioriteit gaan geven.

 

Tip 3: Neem snel telefonisch contact op bij overschrijding van de betalingstermijn

Telefonisch contact is net wat dwingender en levert goede resultaten op bij een wanbetaler. Maak tijdens het telefoongesprek concrete afspraken met de wanbetaler en bevestig die op schrift. Er mag geen ruimte overblijven om alsnog meer ruimte te krijgen in het betalen. Zeker als er sprake is van liquiditeitskrapte bij jouw wanbetaler, kan het telefonische gesprek goede oplossingen bieden. Het maken van een afspraak om bijvoorbeeld gespreid te betalen kan de ideale oplossing zijn. De relatie met jouw klant blijft dan in stand en je krijgt toch het bedrag, weliswaar gefaseerd, binnen.

 

Tip 4: Werk samen met een incassobureau:

Wanneer je zelf jouw proces doorlopen hebt, dan is het belangrijk dat je het kunt overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau kan dan voor je aan de slag gaan om de vordering geïncasseerd te krijgen. Indien de wanbetaler aangeschreven wordt door een incassobureau, zal dit aanzienlijk dwingender overkomen. Dit maakt de kans op uiteindelijke betaling groter.

 

Wanbetaling en Atradius

Met een kredietverzekering van Atradius heb je in één keer een aantal zaken geregeld die helpen om een wanbetaler tot betalen over te laten gaan. Zo bevat deze dienst het doen van een kredietwaardigheidscheck voordat je een relatie met een klant aangaat. Daarmee kan je dus eenvoudig potentiële wanbetalers herkennen.

Daarnaast heb je de mogelijk om een vordering over te dragen aan Atradius Collections. Atradius Collections is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht jouw wanbetaler uiteindelijk echt niet betalen, dan is 90% van de openstaande vordering toch nog verzekerd.

 

Wil je meer informatie over hoe een kredietverzekering jouw bedrijf kan helpen?

Wij helpen je graag verder