Bedrijf failliet waarmee je samenwerkt: wat nu?

Het is wellicht één van de grootste nachtmerrie van elke ondernemer. Het bedrijf waarmee je een samenwerking heeft, is failliet gegaan.

Je hebt nog behoorlijk wat facturen openstaan die echt betaald moeten worden zodat jij ook de rekeningen kan betalen. Maar is er nog wat te halen bij een failliet bedrijf? In veel gevallen is dat wel zo. Het is daarbij wel belangrijk om goed de weg te weten. Daar is namelijk niet iedere ondernemer van op de hoogte. Hoog tijd dus om in dit artikel te vertellen wat de mogelijkheden zijn als er een bedrijf failliet is.

Wat kan je doen als een bedrijf failliet is?

Er zijn een aantal zaken die je kunt doen wanneer een bedrijf failliet is. Op het moment dat er een bedrijf daadwerkelijk failliet is verklaard, wordt er een curator toegewezen. Allereerst is het belangrijk dat je gespecificeerd jouw vorderingen indient bij de curator. Deze curator zal een lijst maken van alle crediteuren en in eerste instantie oordelen of bepaalde crediteuren kunnen worden betwist. Aan de hand van de beschikbare middelen binnen het bedrijf, de zogenaamde boedel, en alle schulden, kan de curator bepalen of en welke schulden kunnen worden voldaan. Werknemers en de belastingdienst hebben in dat geval vaak voorrang. Is er een financiering bij een bank met gestelde zekerheden? Dan zal die ook eerst moeten worden voldaan. Vaak komt het voor dat de curator bij een failliet bedrijf moet vaststellen dat er geen ruimte is om crediteuren te betalen. Dit betekent dat er geen ruimte is om jouw facturen te voldoen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het wel belangrijk om de curator dit zo snel mogelijk te laten bevestigen. Met deze bevestiging kan je in ieder geval de BTW die berekend is over de facturen terugvragen bij de Belastingdienst.

Hoe afhankelijk ben jij van je grootste klant?

Behoud je groei met Atradius. Doe gratis een kredietwaardigheidscheck en ontdek hoe jouw (potentiële) klanten er financieel voorstaan.

Blijft je overeenkomst met een failliet bedrijf van kracht?

Het kan zo zijn dat je met een failliet bedrijf een lopende overeenkomst hebt. De vraag is dan: loopt deze overeenkomst door na het faillissement? Degene die daarover beslist is de curator. De wet geeft hierbij aan dat de curator schriftelijk kan verzoeken de overeenkomst gestand te doen. Indien de curator dat niet doet, eindigt de overeenkomst automatisch. Als deze lopende overeenkomst vervalt, heb je de mogelijkheid om een aanvullende schadevergoeding in te dienen bij de curator.

 

Voorkomen dat een bedrijf failliet gaat waarmee je samenwerkt?

Dat een bedrijf waarmee je samenwerkt failliet gaat, is nooit volledig te voorkomen. Toch kan je wel een aantal stappen ondernemen om het risico aanzienlijk verkleinen. Het belangrijkste preventiemiddel is de kredietwaardigheidscheck. Het is zeker verstandig om deze check te doen voordat je een klantrelatie aangaat en de betalingsvoorwaarden zijn afgesproken. Mocht een bedrijf wat minder kredietwaardig zijn, dan kan je bijvoorbeeld bedingen dat deze partij de facturen vooraf betaalt. Je kunt ook bedingen dat er wekelijks een factuur wordt gestuurd en vervolgens wordt betaald binnen een aangegeven termijn. Bijvoorbeeld binnen 12 dagen. Zo is de schade minder groot indien het desbetreffende bedrijf failliet gaat. Je kunt de kredietwaardigheidscheck zelf doen of laten doen door een partij die daarin gespecialiseerd is.

 

Bedrijf failliet en Atradius

Met een kredietverzekering van Atradius heb je in één dienst een aantal hulpmiddelen die voorkomen dat je met een failliet bedrijf te maken krijgt. Bovendien beperk je tevens daarmee de mogelijke schade.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan een uitstekend incassobureau, namelijk Atradius Collections. Zij gaan via minnelijke incasso, maar ook via juridische incasso jouw vordering proberen te innen. Je hebt dus alle juridische benodigde kennis tot jouw beschikking.

Mocht uiteindelijk de vordering oninbaar blijken te zijn? Dan is 90% van de vordering verzekerd en wordt dit uitgekeerd. Daarmee voorkom je dus een forse financiële schade.

 

Wil je vrijblijvend advies ontvangen?

Laat nu direct jouw gegevens achter