Internationaal incassobureau

Bij internationaal zakendoen komt het voor dat er problemen ontstaan bij het betalen van de factuur.

Hiervoor heb je als het goed is een proces ingericht om het debiteurenbeheer in het land van jouw betreffende klant te doen. Mocht dit uiteindelijk niet baten, dan is het helaas noodzakelijk om een incassoprocedure op te starten in het buitenland. Onterecht heerst bij veel ondernemers de beeldvorming dat het in dat geval belangrijk is om een incassobureau te vinden in het betreffende land. Dit is echter meestal niet nodig. In Nederland kan je namelijk ook prima een internationaal incassobureau vinden met expertise van het betreffende land.

Waar moet een internationaal incassobureau aan voldoen?

Net zoals een incassoprocedure in Nederland zal een internationaal incassobureau eerst een minnelijke incassoprocedure opstarten. Hierbij is het van belang dat degene die voor jou deze procedure opstart kennis heeft van het betreffende land. De taal spreken is daarbij uiteraard vanzelfsprekend. Daarnaast is het ook belangrijk dat er kennis is van de cultuur en de gebruiken van het desbetreffende land. Dit blijkt in de praktijk namelijk een grote succesfactor te zijn. Met deze kennis is het internationaal incassobureau veel beter in staat om jouw klant te bewegen om tot betaling over te gaan. Bovendien is het treffen van een betalingsregeling aanzienlijk makkelijker te regelen wanneer het internationale incassobureau kennis heeft van de cultuur en de gebruiken.

Helaas is het zo dat de minnelijke incassoprocedure niet altijd iets oplevert, ondanks dat er een goed internationaal incassobureau bovenop zit. Het is dan tijd voor de volgende stap en dat is de juridische incassoprocedure. Hiervoor is er uiteraard tevens een internationaal incassobureau nodig dat ervaring heeft met juridisch incassoprocedures in het desbetreffende land. In dit geval is het van belang, omdat diegene kennis moet hebben van de wetten van het land. Die kennis moet vooral gaan over incasso. Deze processen zijn uiteraard niet altijd hetzelfde als die we in Nederland kennen. Wanneer er een juridische incassoprocedure wordt gestart, dan is het tevens belangrijk dat het incassobureau een netwerk heeft in dat land om eventuele juridische activiteiten uit te kunnen voeren. Dit moet nou eenmaal soms in het desbetreffende land gebeuren.

Incasso in het buitenland en mkbZeker

Met mkbZeker van Atradius heb je een aantal zaken direct geregeld op het gebied van incasso in het buitenland. Wanneer je zakendoet in de Benelux, het Verenigd Koningrijk, Duitsland of Frankrijk dan kan je allereerst een goede kredietwaardigheidscheck vooraf doen. Zo kan je een betere inschatting maken of deze mogelijke klant in staat is tijdig jouw facturen te betalen. Mocht toch blijken dat jouw klant in het buitenland niet tijdig de rekening betaalt en jouw debiteurenbeheer niks oplevert? In dat geval kan je de vordering overdragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend internationaal incassobureau met wereldwijde dekking. Een partner die dus prima in staat is om voor jouw buitenlandse klant de incassoprocedure op te starten. Mocht de vordering uiteindelijk oninbaar blijken te zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Wil je weten of een kredietverzekering past bij jouw onderneming?

Wij vertellen je graag meer over onze diensten en helpen je deze optimaal samen te stellen