Waarom goed personeel belangrijk is bij groei

Als ambitieuze ondernemer zie jij jouw organisatie natuurlijk graag groeien. Vergeet daarbij niet dat jouw werknemers het belangrijkste kapitaal zijn binnen je organisatie.

Niet de computers of de machines. Of het geld op jouw zakelijke rekening. Het zijn de mensen met wie je het uiteindelijk moet gaan dóén.

De beste mensen

Om succesvol te kunnen groeien, dient jouw onderneming een sterke marktpositie te hebben. Het aantrekken en behouden van de beste mensen is hierbij van cruciaal belang - zeker in deze kenniseconomie. Jouw medewerkers zijn immers degenen die het meeste contact hebben met jouw klanten en die de dagelijkse problemen oplossen. Alleen dankzij hun expertise en talent kan jij jouw plannen verder vormgeven en jouw positie versterken.

Dat het niet altijd gemakkelijk is om op het juiste moment aan het juiste personeel te komen, constateerden Van Praag, Van Dijk, De Wit, Pasaribu al in 2006. Volgens hen vormt de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel een belangrijk knelpunt voor snelle groeiers. Wil je niet stilstaan? Dan is het dus zaak om het talent dat je al in huis hebt te koesteren en als een magneet te fungeren voor nieuwe mensen.

Wil je als werknemer aantrekkelijk zijn?

Bied scholing aan
Lerende werknemers zijn tevredener, blijkt uit onderzoek van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken. Het aanbieden van een opleiding of (online) training is dus een goede manier van personeelsbinding: zo heb je minder last van verloop.

Creëer ruimte voor ontwikkeling
Hoe beter de competenties, hoe beter jouw personeel. Zorg er wel voor dat het aanbod aansluit bij de behoeften van jouw medewerkers. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerd aan de slag gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.

Werk aan uw imago
Investeren in jouw bestaand personeel straalt ook positief af naar buiten. Je krijgt een betrouwbaar imago en dat werkt als een positieve trigger voor potentiële sollicitanten.

Zet iedereen optimaal in
Zorg dat je al jouw medewerkers optimaal inzet. Kijk wat ze nodig hebben om binnen hun functie goed te functioneren of om een collega tijdelijk te vervangen. Zorg ook dat er voldoende mogelijkheden zijn om door te stromen. Als mensen op hun plek zijn, groeit hun waardering voor jouw onderneming en voelen ze zich meer betrokken. Een flexibel team vergroot bovendien jouw wendbaarheid, maakt het mogelijk om sneller te innoveren en gemakkelijker te reageren op veranderingen in de markt.​

De schaduwzijde

Kortom, met veel oog voor het behouden en aantrekken van personeel realiseer je eerder succesvolle groei. Er zitten echter ook risico’s aan deze groei. Een aantal daarvan wil en kan je waarschijnlijk zelf dragen. Je bent niet voor niets ondernemer. Toch zijn er grotere risico’s die vanwege de mogelijke financiële schade de continuïteit van jouw onderneming in gevaar kunnen brengen. Denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid van personeel. Als de groei zich inzet, is het raadzaam dergelijke risico’s in kaart te brengen en tijdig de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Het debiteurenrisico kan ook een behoorlijke stroppenpot worden bij de groei van jouw onderneming. Wat gebeurt er namelijk als een (nieuwe) klant niet in staat is te betalen, terwijl je al investeringen hebt gedaan en kosten hebt gemaakt? Zo’n wanbetaler kan een behoorlijke streep door de rekening zijn. Afhankelijk van je situatie kan het verstandig zijn dergelijke betalingsrisico’s af te dekken. Hiermee realiseer je een meer bestendige en verantwoorde groei.

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt jouw onderneming tegen schade die je oploopt door onbetaalde facturen. Jouw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Onbetaalde facturen komen niet alleen voor bij onbekende of nieuwe klanten, bijna 50 procent van alle non-betalingen ontstaan bij afnemers waarmee je een stabiele relatie hebt opgebouwd. Met een kredietverzekering krijg je alsnog je geld als jouw klant niet in staat is om te betalen. Zo wordt ondernemen ineens een heel stuk aantrekkelijker en kan jij je focussen op dat waar je als ondernemer het beste in bent.

Wil je vrijblijvend advies ontvangen?

Laat nu direct jouw gegevens achter