Beperk het debiteurenrisico

Als ondernemer zijn er verschillende risico’s waar je rekening mee dient te houden. Want wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt of bij een derde schade aanricht?

Dit zijn belangrijke risico’s om in beeld te brengen. Indien je de eventuele financiële gevolgen niet zelf kunt dragen, dan is het verstandig deze risico’s te verzekeren, of op een andere manier af te dekken.

Het debiteurenrisico is niet een risico waar menig ondernemer direct aan denkt. Dat is bedenkelijk, want maar liefst één op de vier faillissementen heeft als oorzaak dat debiteuren te laat – of helemaal niet – betalen. Het debiteurenrisico kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Het is de hoogste tijd om het risico voor jouw onderneming af te dekken.

Hoe kan je zelf het debiteurenrisico reduceren?

Werk je op factuurbasis? Dan heb je een debiteurenportefeuille, welke het eerder genoemde risico met zich meedraagt. Gelukkig zijn er een aantal acties die je kunt nemen om het debiteurenrisico te beperken. Hieronder vind je een aantal maatregelen, waarmee je een aanzienlijk deel van dit risico zelf weg kunt organiseren.

Creëer een strak debiteurenbeheer

Zorg dat de opvolging op jouw debiteuren strak georganiseerd is wanneer de betalingstermijn verstrijkt. Het is belangrijk dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen jouw onderneming en dat het de aandacht krijgt die het verdient. Het ‘even erbij doen’ levert niet de gewenste resultaten op. Werk ook het algehele proces goed uit. Ofwel, wanneer je welke acties onderneemt, wanneer betaling uitblijft. Denk hierbij aan het versturen van de betalingsherinnering, de telefonische reminder en het inschakelen van een incassobureau.

Zorg dat jouw debiteurenportefeuille zo gespreid mogelijk is

Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, blijkt het in de praktijk lastig om de portefeuille op deze wijze in te delen. Het risico dat jij als ondernemer loopt is groter wanneer je één debiteur hebt waar € 10.000,- uit staat, ten opzichte van een debiteurenportefeuille van tien debiteuren waar € 1.000,- per debiteur uitstaat. Als één van die tien debiteuren te laat of niet betaalt, dan brengt dit waarschijnlijk niet direct de continuïteit van jouw bedrijf in gevaar. Een gespreide inrichting van je portefeuille reduceert om deze reden het debiteurenrisico.

Weet met wie je zaken gaat doen

Wanneer er een  grote klant zich aandient, dan is dat natuurlijk een kans die je niet graag laat liggen. Ook wanneer dit betekent dat jouw debiteurenrisico groter wordt. Je bent tenslotte ondernemer en ambieert sterke resultaten. In dit geval kan je maatregelen treffen om het debiteurenrisico acceptabel te maken. Je kunt bijvoorbeeld een kredietwaardigheidscheck doen van deze potentiële klant. Bij de Kamer van Koophandel kan je vaak van tevoren gegevens opvragen, welke inzicht bieden in de kredietwaardigheid van jouw nieuwe klant. Daarnaast zijn er diverse partijen die een kredietwaardigheidscheck voor je kunnen uitvoeren. Indien jouw nieuwe samenwerking een groot deel van uw debiteurenportefeuille gaat vertegenwoordigen (en is de kredietwaardigheid matig), dan is het verstandig maatregelen te treffen. Je kunt dit onder andere doen door strakke betalingsafspraken te maken. Bijvoorbeeld wekelijks factureren, in plaats van maandelijks. Of een deel van het te betalen bedrag vooraf laten betalen.

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt jouw onderneming tegen schade die je oploopt door onbetaalde facturen. Jouw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Het beschermen van je bedrijf tegen financiële onzekerheden is daarom belangrijk. Atradius informeert je graag over hoe je risico’s kunt beperken, hoe je de omzet veilig kunt stellen en wij geven jou financieel inzicht in je afnemers. Wij bieden voor elk type bedrijf en elk type risico een oplossing.

Wil je meer informatie over hoe een kredietverzekering jouw bedrijf kan helpen?

Wij helpen je graag verder