Dubieuze debiteuren zijn grote groeivertragers

Wanneer je een aantal mooie nieuwe klanten mag verwelkomen, dan komen daar vaak een aantal zaken bij kijken die je moet voorfinancieren. Denk daarbij aan extra personeel om de groeiende werkdruk in goede banen te leiden. Of een uitbreiding van de inventaris, of capaciteit van de voorraad. Dat is uiteraard geen probleem, zolang jouw nieuwe klanten tijdig betalen.
 

Is jouw klant kredietwaardig? Doe direct de check

Er kunnen serieuze financiële problemen ontstaan als jouw klanten te laat of niet betalen. Het lijken dan dubieuze debiteuren te zijn. Om jouw ambitie en groei optimaal goed te beschermen is het belangrijk om deze risico’s van tevoren goed in te schatten om zo een weloverwogen afweging te maken.

Hoe ga je om met het dubieuze debiteurenrisico?

Wanneer jouw bedrijf groeit, is het belangrijk dit verantwoord te doen. Jouw groei bewaken is daarin de hoofdmotivator. Wanneer de salesafdeling goed draait en er regelmatig nieuwe klanten worden opgetekend, is het belangrijk om regelmatig jouw liquiditeitspositie in beeld te brengen. De hamvraag hierin is: kan je de groei vanuit eigen middelen financieren of is er financiering nodig om extra werkkapitaal beschikbaar te stellen? Menig ondernemer creëert voor zichzelf een tunnelvisie op enkel de groei, waardoor borging van financiële zekerheid achterblijft. Wanneer de middelen vervolgens niet beschikbaar zijn, dan ontstaan er betalingsproblemen en loop je als ondernemer zelf het risico om een dubieuze debiteur te worden.

Je kunt het dubieuze debiteurenrisico beperken door goede betalingsafspraken te maken met jouw nieuwe klanten. Vanzelfsprekend is het gunstig als je niet vanuit jouw eigen middelen de groei hoeft te financieren. Mocht de nieuwe klant uiteindelijk een dubieuze debiteur worden, dan kan je zorgen dat jouw onderneming dat risico kan dragen.  

Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard is het vermijden van dubieuze debiteuren de beste oplossing. Je kunt een aantal stappen zetten om dit te realiseren. Allereerst kan je van tevoren de kredietwaardigheid van de mogelijke partij waarmee je zaken wil gaan doen checken aan de hand van een kredietwaardigheidscheck. Er zijn een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in het inzichtelijk maken van de kredietwaardigheid van bedrijven. Hiermee breng je de kredietwaardigheid in kaart.  Check nu gratis jouw grootste debiteur bij Atradius en zet een eerste stap in het voorkomen van dubieuze debiteuren.

Creëer reserves voor dubieuze debiteuren

Elke ondernemer die te maken heeft met debiteuren, krijgt vroeg of laat te maken met dubieuze debiteuren. Maar liefst 3% van de debiteuren is niet kredietwaardig. Met deze kennis is het dus verstandig om binnen uw organisatie dit risico af te dekken. Dit kan door financiële reserves binnen jouw onderneming te creëren. Het is echter sneller en het kost minder kapitaal als je jouw debiteuren verzekerd. Het risico dat jouw debiteuren niet betalen is daarmee op het eigen risico na afgedekt. De continuïteit van jouw onderneming is daarmee beter geborgd.

Dek het debiteurenrisico af met mkbZeker

Daarnaast is een strak en waterdicht debiteurenbeheer belangrijk om tijdig jouw vorderingen te innen. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, zorg er dan voor dat je samenwerkt met een goed incassobureau. Of beter nog: verzeker het krediet van jouw debiteuren, zodat incasseren onderdeel is van de dienstverlening van de verzekering.

Dit is nou precies het geval met mkbZeker. Naast dat daarmee in één keer uw risico is afgedekt, bespaar je ook veel tijd op het debiteurenbeheer. Met mkbZeker zorg je ervoor dat je de focus verantwoord op jouw ambitie en groei kunt leggen.

Wil je meer informatie over hoe een kredietverzekering jouw bedrijf kan helpen?

Wij helpen je graag verder