Een zo kort mogelijke debiteurentermijn?

Een lange debiteurentermijn kan een behoorlijk remmende factor zijn op de groeiambities van een onderneming. Er gaat in dat geval namelijk meer cash dan nodig vastzitten in jouw debiteuren.

Deze te lange debiteurentermijn kan verschillende oorzaken hebben. Er is bijna altijd sprake van te weinig aandacht voor het debiteurenbeheer. Wanneer hier geen goed inzicht in is en er dus tevens te weinig actie is als de betalingstermijn wordt overschreden, resulteert dat altijd in een te lange debiteurentermijn. Naast dat het jouw groei belemmert, kan het tevens consequenties hebben voor de continuïteit van je onderneming. Zo heeft 25% van de faillissementen een lange debiteurentermijn of niet-betalende debiteuren als oorzaak.

Begin met een goed inzicht in jouw debiteurentermijn

Alles begint met een goed inzicht. Zolang je niet precies weet hoe je ervoor staat, kan je ook niet bepalen hoe je moet bijsturen. Inzicht kan je door middel van een aantal zaken verkrijgen. Allereerst is het goed om jouw gemiddelde debiteurentermijn te weten. Je kunt dit berekenen door jouw omzet te delen door het gemiddelde debiteurensaldo en dit door 365 dagen te malen. Wanneer het aantal dagen boven de 30 dagen is, dan is er ruimte voor verbetering. Indien je veel per maand factureert, is het verstandig dat je met een systeem werkt dat je inzicht kan geven. Zaken waar je inzicht in zou moeten hebben, is wat er uit staat aan debiteuren. Bij hoeveel is de betalingstermijn overschreden? Wie zijn dat? Aan de hand van deze informatie heb je al behoorlijk wat middelen om bij te sturen en te zorgen voor een kortere debiteurentermijn.

Hoe organiseer je een korte debiteurentermijn?

Je dient een goed debiteurenbeheer te organiseren om een korte debiteurentermijn te realiseren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen jouw onderneming en dat er iemand verantwoordelijk voor is. Door iemand aan te wijzen zal er voldoende focus en aandacht zijn voor dit belangrijke element binnen je onderneming. Wanneer het debiteurenbeheer een plek heeft, dan is het vervolgens belangrijk dat de verantwoordelijke partijen in grote lijnen weten wat ze moeten doen. Dit kan je realiseren door het proces om tot een korte debiteurentermijn te komen uit te schrijven. Zorg er bijvoorbeeld voor dat deze afdeling goede software tot hun beschikking heeft.

De software kan tevens ingericht worden op het uitgeschreven proces. Hierin moet vermeld staan binnen welk tijdsbestek na het overschrijden van de 1e betalingstermijn een herinnering verstuurd moet worden. De vervolgstappen zijn daarna ook uitgeschreven. Zaken als het moment waarop de tweede herinnering wordt verstuurd en wanneer telefonisch contact met de debiteur wordt opgenomen staan daarin vermeld. Wanneer je dit goed hebt ingericht, kan je concrete doelen stellen. De debiteurentermijn is in dat geval uiteraard een goed doel. Deze is goed te volgen op dagelijks niveau. Je zult zien dat deze gerichte aandacht gaat resulteren in een kortere debiteurentermijn. Dit merk je uiteindelijk aan het saldo op de rekening. Deze cashflow kan je goed gebruiken om jouw groeiambities te financieren.

Voordat je een nieuwe klantrelatie aangaat, kan je een kredietwaardigheidscheck doen. Met deze check weet je hoe groot de kans is dat de nieuwe klantrelatie op korte termijn zijn factuur zal voldoen. Hierdoor is de kredietwaardigheidscheck een belangrijk middel voor jouw onderneming om een lange debiteurentermijn te voorkomen.

Atradius en een korte debiteurentermijn

Met een kredietverzekering van Atradius heb je een belangrijk stuk gereedschap in handen om jouw debiteurenrisico goed af te dekken. In onze diensten zit onder andere de kredietwaardigheidscheck inbegrepen. Eerder gaven we al aan dat dit een belangrijk preventiemiddel is om een lange debiteurentermijn te voorkomen. Daar komt nog eens bij dat je de mogelijkheid hebt om jouw vordering uit handen te geven aan Atradius Collections indien je een eigen debiteurenbeheer proces heeft doorlopen. 

Wil je weten of een kredietverzekering past bij jouw onderneming?

Wij vertellen je graag meer over onze diensten en helpen je deze optimaal samen te stellen