Het belang van goede kredietchecks

Wanneer je op factuurbasis werkt kan je als ondernemer het risico lopen dat deze facturen niet worden betaald. In dit artikel vertellen wij het belang van een goede kredietcheck.

Wanbetaling heeft een negatief impact op je klantcontact en cashflow. Inzicht in de financiële situatie van jouw klanten kan helpen dit te voorkomen.

Wat is een kredietcheck?

Je kunt ervoor kiezen om zelf financiële gegevens op te zoeken via internet of de Kamer van Koophandel. Indien je zelf een analyse gaat uitvoeren, dan kan je in eerste instantie naar de balanspositie kijken van de betreffende partij. Hiermee krijg je inzicht hoe de bezittingen van het bedrijf zijn gefinancierd. Bij een gezond bedrijf bestaat een groot deel uit eigen vermogen. Verder zijn er voldoende middelen om kortlopende schulden te betalen. Met behulp van de winst en verliesrekening kan je zien of het bedrijf goed rendeert. Ook dit is een belangrijk element om vast te stellen of het bedrijf in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen.

Met een kredietcheck verkrijg je meer inzicht in de financiële positie van jouw (potentiële) klant. Wanneer je een kredietcheck door een professionele partij laat uitvoeren, krijg je dit in een rapport aangeleverd. In het rapport wordt een kwalificatie gegeven over de mate van kredietwaardigheid van de partij in kwestie. Het rapportcijfer geeft aan in hoeverre de klant openstaande facturen kan betalen. Tevens is het cijfer van invloed op het bedrag waarvoor je verzekerd aan jouw klant kunt leveren. 

Een kredietcheck kan je bijvoorbeeld adviseren om maximaal € 1.000,- aan openstaande vorderingen op een klant te hebben. Op het moment dat de klant een nieuwe bestelling plaatst en de oude facturen nog niet heeft betaald, is het advies om de klant eerst de openstaande vorderingen te laten betalen voordat u opnieuw gaat leveren.

Het belang van een kredietcheck

Indien je op factuurbasis werkt schuilt hier echter een risico in. Wanneer je gaat samenwerken met nieuwe klanten zijn er meestal een aantal zaken die je moet voorfinancieren. Dit kunnen bijvoorbeeld materialen of complete producten zijn, maar in de dienstverlening kan het voorkomen dat je aanvullend personeel moet aannemen. Als je de financiële middelen niet beschikbaar hebt, dan dien je hiervoor een groeifinanciering te regelen. Daar is op zich niets mis mee. Er ontstaan echter problemen wanneer deze mooie nieuwe klanten niet kredietwaardig blijken te zijn en er problemen ontstaan met de betaling van de factuur. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van jouw onderneming. Het is daarom verstandig om nieuwe klanten op hun kredietwaardigheid te toetsen. Als blijkt dat een nieuwe klant kredietwaardig genoeg is, kan je met minder risico ondernemen.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een bedrijf?

Er zijn een aantal financiële elementen die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen. Er wordt allereerst naar de solvabiliteit van het bedrijf gekeken. Deze ratio geeft aan welk percentage eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen. Kortom: welk deel van het totale vermogen is schuld en welk deel is eigen vermogen? Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe solvabeler het bedrijf is en dus ook hoe kredietwaardiger. Daarnaast wordt er ook naar de liquiditeit gekeken. Er wordt voornamelijk geanalyseerd of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel crediteuren uitstaan met een lange crediteurentermijn, of zijn er nagenoeg geen liquide middelen? Dan is de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar. Als één van de crediteuren zijn of haar vordering gaat opeisen, dan kan het betreffende bedrijf daar niet aan voldoen. Deze wordt dan niet kredietwaardig bevonden. Uiteraard spelen omzet en winstgevendheid van het bedrijf ook een belangrijke rol in de kredietwaardigheid.

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt jouw onderneming tegen schade die je oploopt door onbetaalde facturen. Jouw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Het beschermen van je bedrijf tegen financiële onzekerheden is daarom belangrijk. Atradius informeert je graag over hoe je risico’s kunt beperken, hoe je de omzet veilig kunt stellen en wij geven je financieel inzicht in jouw afnemers. Wij bieden voor elk type bedrijf en elk type risico een oplossing.

Ben je op zoek naar manieren om kosten te besparen en je financiële situatie te verbeteren?

Bij Atradius helpen we je graag!