De ondernemersrisico’s in kaart

Met een eigen onderneming komen altijd risico’s kijken. Daarbij kan je denken aan klanten die opzeggen, voorraad die minder waard wordt of non-betalers.

Het ondernemersrisico is helaas nooit volledig uit te sluiten. Toch is het wel goed om hier als ondernemer kritisch naar te kijken. Als je dit doet, kan je weloverwogen beslissingen nemen welk ondernemersrisico je acceptabel vindt en op welke je maatregelen wilt nemen. In dit artikel vertellen we meer over de mogelijke ondernemersrisico’s en hoe je daar mee om kunt gaan.

Het ondernemersrisico: waar moet ik aan denken?

Voor iedere ondernemer is het ondernemersrisico anders. Zo heeft een onderneming met een forse voorraad een behoorlijk risico in diezelfde voorraad zitten. Daarnaast heeft een onderneming met een grote debiteurenportefeuille daarin een groot risico zitten. In elk risico voor een onderneming schuilt een mogelijke financiële schade. Wanneer je zelf naar het ondernemersrisico gaat kijken, dan is het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe groot de financiële schade zou kunnen zijn. Vervolgens kan je de inschatting maken of je dit financiële risico kunt dragen. Als dit niet het geval is, dan is het verstandig om maatregelen te nemen. Een ondernemersrisico die op veel ondernemers van toepassing is, is het aansprakelijkheidsrisico.

Zo kan je voor alle schade die jij met jouw onderneming aanricht aansprakelijk gesteld worden. Je bent in zo’n situatie verplicht om met jouw onderneming de financiële schade te vergoeden. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Daarom kiezen de meeste ondernemers ervoor om dit risico af te dekken met een verzekering. Ook wanneer jouw voorraad een belangrijk component is om omzet te realiseren, schuilt hier een behoorlijk ondernemersrisico in. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer de voorraad verloren is gegaan in een brand? Naast dat je deze voorraad opnieuw moet aanschaffen, kan je ook een periode niet leveren en ligt jouw onderneming stil. Hier kan vervolgens weer een forse financiële schade uit voortvloeien. Het is daarom belangrijk dat het risico zoveel mogelijk is afgedekt.

Het ondernemersrisico in jouw openstaande facturen

Indien je op factuurbasis werkt, dan heb je altijd een aantal facturen openstaan. De termijn dat de factuur openstaat, is afhankelijk van welke betalingstermijn je hanteert en of jouw klant zich aan de betalingstermijn houdt. Hierin schuilt een ondernemersrisico, want wat als één van jouw klanten ineens niet in staat blijkt te zijn om te betalen. Een forse financiële schade is het gevolg. Dit geldt zeker wanneer je een aantal investeringen hebt moeten doen om deze klant van dienst te kunnen zijn. Dit omschreven risico wordt ook wel het debiteurenrisico genoemd. Ook hiervoor kan je maatregelen nemen om op die manier dit risico te beperken.

Allereerst is het belangrijk om het beheer van de openstaande facturen goed te organiseren binnen jouw onderneming. Goede software is bijvoorbeeld belangrijk. Hierdoor kan je snel factureren wanneer het werk is gedaan. Daarnaast is het belangrijk dat je goed inzichtelijk houdt of de klant zich ook houdt aan de betalingstermijn. Is dit niet het geval? Dan is het verstandig om kort na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering te versturen. Een gebruikelijke termijn hiervoor is vijf dagen. Bij de eerste herinnering wordt vaak een betalingstermijn gehanteerd van zeven dagen. Door er kort bovenop te zitten, geef je een signaal af aan jouw klant dat er geen ruimte is om te laat te betalen. Dit heeft over het algemeen geen negatief effect op de relatie met jouw klant. Zij zullen het begrijpen en vinden meestal dat je het debiteurenbeheer professioneel hebt ingericht.

Het ondernemersrisico en Atradius

Met een kredietverzekering van Atradius heb je in één dienst een aantal aspecten waarmee je het debiteurenrisico kunt reduceren. Zo kan je vooraf een kredietwaardigheidscheck doen. Hierdoor weet je beter hoe jouw potentiële klant ervoor staat. Je maakt dan namelijk een inschatting of de klant in staat is de factuur tijdig te betalen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht de vordering uiteindelijk oninbaar blijken, dan is 90% van de vordering verzekerd. Daarmee heb je het debiteurenrisico aanzienlijk gereduceerd.

Ben je op zoek naar manieren om kosten te besparen en je financiële situatie te verbeteren?

Bij Atradius helpen we je graag!