6 tips om als zzp'er betaald te krijgen

De meeste zzp'ers werken als freelancers en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Dit biedt voordelen voor de opdrachtgever (geen verzekeringsplicht) maar ook voor de zzp'ers. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, de vrijheid om zelf jouw tijd in te delen, de diversiteit van werkzaamheden, of het zelf bepalen van de risico’s (verzekeringen, spaargeld).

Echter zijn er als zzp'er ook nadelen. Onzekere en vaak wisselende werkzaamheden hebben namelijk een groot effect op jouw inkomsten en als jouw werk verricht voor je opdrachtgever, is het natuurlijk van belang dat je daadwerkelijk uitbetaald krijgt.

Factureren

Nu zit er natuurlijk, per opdrachtgever, verschil in de werkzaamheden van freelancers. Soms werk je thuis zelfstandig aan een opdracht, in andere gevallen zit je op locatie. Maar in vrijwel alle gevallen ben je zelf degene die moet factureren aan de opdrachtgever. En als je hebt gefactureerd, is het ook zaak dat je de betaling zo snel mogelijk binnen krijgt.

Ook al ben je  een kleine onderneming en ken je de opdrachtgevers persoonlijk, een wanbetaling kan enorm nadelige gevolgen hebben. Zorg er daarom voor dat u ook als zzp'er het debiteurenbeheer goed op orde hebt.

Tips om jouw facturen betaald te krijgen

  1. Ook al doe je zaken met bekende opdrachtgevers, zorg dat je weet hoe deze er financieel voor staan. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig met bedrijfsinformatie over je opdrachtgevers.
  2. Zorg dat je op tijd factureert. Herkenbaar voor veel freelancers is dat de werkzaamheden pas aan het einde van de opdracht wordt factureert. Wanneer er veel werk in een opdracht zit, kan het raadzaam zijn om gedurende de werkzaamheden deelfacturen te versturen. Zo voorkom je dat je lange tijd zonder geld zit en heb je altijd de mogelijkheid om werkzaamheden stil te leggen wanneer betaling uitblijft. Zorg ervoor dat je dit duidelijk afspreekt in het contract met de opdrachtgever.
  3. Opvolging van de facturen is enorm belangrijk. Wanneer het gaat om grote bedragen kan het handig zijn om voor de vervaldatum van de factuur contact op te nemen met de opdrachtgever. Dan kan je vragen of deze in orde is en op welke datum je de betaling kunt ontvangen. Mocht er discussie ontstaan over de factuur, dan weet je dit op tijd en kan je, indien nodig, maatregelen treffen.
  4. Wanneer er op afgesproken datum nog steeds niet is betaald, zal je de opdrachtgever actief moeten benaderen. Dit gaat vaak het beste door jouw eigen contactpersoon hier op een vriendelijke manier mee te confronteren.
  5. Als blijkt dat na deze herinnering jouw banksaldo nog steeds niet is gestegen, kan je er als freelancer ook voor kiezen om het werk voor deze opdrachtgever stil te leggen. Natuurlijk is dit alleen mogelijk wanneer er nog werkzaamheden open staan. Hiermee kan je de opdrachtgever in sommige gevallen aardig voor het blok zetten. Uiteraard is de persoonlijke relatie die je met de opdrachtgever hebt van belang voordat je een dergelijke beslissing neemt, want dit kan ook gevolgen hebben voor toekomstige opdrachten. Toch is dit een duidelijk signaal zijn voor de opdrachtgever.
  6. Als zelfs de persoonlijke benadering niet heeft geholpen kan je natuurlijk bij wanbetaling de boel uit handen geven aan een incassobureau of een deurwaarderskantoor. Zorg er dan wel voor dat je hier niet te lang mee wacht, want hoe langer een bedrag open staat, hoe moeilijker het wordt om te incasseren.

Wil je weten of een kredietverzekering past bij jouw onderneming?

Wij vertellen je graag meer over onze diensten en helpen je deze optimaal samen te stellen