Wanneer schakel je een deurwaarder in?

Je hebt jouw gebruikelijke incasso proces doorlopen. Via minnelijke incasso heeft jouw incassobureau getracht de vordering bij je klant te incasseren. Helaas zonder resultaat.

Je zult nu de volgende stap moeten zetten, indien je het bedrag wenst te incasseren. Het inschakelen van een deurwaarder is een van de minst prettige zaken die je vroeg of laat zal moeten doen als ondernemer.

De deurwaarder – ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd – heeft een aantal juridische bevoegdheden. Deze zorgen ervoor dat jij, samen met de deurwaarder, een aantal juridische middelen voor handen hebt om de vordering toch te innen.

Wanneer is iemand gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is benoemd door de Kroon en is daarom een openbare, ambtelijke functie. De deurwaarder kan een aantal ambtelijke handelingen verrichten. Zoals dagvaarden, een vonnis betekenen en beslag leggen op eigendommen. De gerechtsdeurwaarder wordt dus regelmatig ingeschakeld om een bepaald vonnis ten uitvoer te brengen. Het bestaansrecht van de gerechtsdeurwaarder komt voort uit het feit dat we in het maatschappelijk verkeer rechtszekerheid hoog in het vaandel hebben staan. Is er sprake van een overeenkomst? Dan is het in onze maatschappij belangrijk dat de wederzijdse verplichtingen worden nagekomen. Wanneer jouw klant niet betaalt, dan is jouw klant zijn deel van de verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst tussen jullie beiden niet nagekomen. Daardoor kan je een beroep doen op de gerechtsdeurwaarder om jouw klant de verplichting te laten nakomen.

Wanneer je een juridische procedure start om jouw vordering te innen, dan kan er een uitspraak komen van een rechter. Indien de rechter je in het gelijk stelt, staat dat in een vonnis. In het vonnis kan bijvoorbeeld staan dat er mogelijk beslaglegging plaats gaat vinden bij jouw klant. Daardoor krijg je grip op vermogensbestanddelen van jouw klant, waarmee je dus ook meer grip krijgt op de vordering. De uitvoering van de beslaglegging is een taak van de gerechtsdeurwaarder.

Inzicht in jouw debiteurenrisico

Hoe scherp heb jij jouw debiteurenrisico in beeld? Als je vindt dat het beter kan, dan geven wij je graag een eerste gratis inzicht door jouw grootste klant te checken op kredietwaardigheid.

Wil je inzicht in de financiële situatie van jouw klanten?

Behoud je groei met Atradius. Doe gratis een kredietwaardigheidscheck en ontdek hoe jouw (potentiële) klanten er financieel voorstaan.

Hoe kan je het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voorkomen?

In Nederland is de rechtszekerheid goed geregeld. Het kan echter voorkomen dat jouw klant niet betaalt, omdat jouw klant vindt dat de tegenprestatie uit de overeenkomst door jou niet is nagekomen. In een gelijke situatie kan jouw klant in hoger beroep gaan om aan te tonen dat je niet aan uw verplichtingen hebt voldaan.

In de meeste gevallen van wanbetaling is je klant financieel niet in staat is de vordering te voldoen. Indien er meerdere schuldeisers zijn, dan kan het voorkomen dat je zelfs met een gerechtsdeurwaarder de vordering niet volledig geïncasseerd krijgt. Van een “kale kip” kan je immers niet plukken. Om die reden is het essentieel om goed te inventariseren met wie je zaken gaat doen. Zo kan je eventueel maatregelen treffen – en zo het debiteurenrisico beperken.

 

Een kredietwaardigheidscheck is een waardevol instrument om jouw risico in te perken. Hiermee kan je goed inschatten hoe groot de kans is dat jouw klant niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook de kredietverzekering is een efficiënte maatregel waarmee je het debiteurenrisico afdekt. Met een kredietverzekering van Atradius geniet je van een service waar de meest effectieve maatregelen zijn inbegrepen. Zoals onze dienst Atradius Collections: een incassobureau met wereldwijde dekking. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder wordt tevens voor jou uit handen genomen – zodat je kunt blijven ondernemen. Blijkt jouw debiteur uiteindelijk een ‘kale kip’? Dan is 90% van jouw vordering bij ons verzekerd.

 

Ben je op zoek naar manieren om kosten te besparen en je financiële situatie te verbeteren?

Bij Atradius helpen we je graag!