De voorziening dubieuze debiteuren

3% van alle facturen die verstuurd worden blijken achteraf oninbaar te zijn. De kans dat je als ondernemer hiermee te maken krijgt is daarom sterk aanwezig.

Gelukkig zijn er diverse manieren om die kans zo klein mogelijk te maken. En dat als het gebeurt, de schade effectief wordt beperkt. Een manier is om dit in ieder geval goed op te nemen in jouw boekhouding. Dit doe je door het opnemen van een voorziening dubieuze debiteuren.

Normaliter neem je regelmatig jouw debiteurenportefeuille onder de loep. Op het eind van het jaar doe je dat om de balans te kunnen opmaken. Voor debiteuren waarvan de kans groot is dat deze oninbaar zijn kan je een voorziening opnemen. De voorziening dubieuze debiteuren. Feitelijk een boekhoudkundig potje om het hieruit voortvloeiende verlies op te kunnen vangen.

Alternatieve manieren om het verlies door niet-betalende debiteuren te beperken

Zijn er andere manieren om het verlies te beperken, buiten de voorziening dubieuze debiteuren? Het antwoord is ja; er zijn vele sterke alternatieven om jouw risico af te dekken. De voorziening dubieuze debiteuren is technisch gezien namelijk enkel een boekhoudkundige actie om een voorziening te treffen op een niet betalende debiteur. Een daadwerkelijk afdekking van het debiteurenrisico is hier geen aspect van.

De juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat je een voorziening dubieuze debiteuren moet hanteren is een effectievere oplossing om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen. Bijvoorbeeld door helder te hebben met wie je in zee gaat. Een kredietwaardigheidscheck uit laten voeren op jouw nieuwe klantrelatie is hiervoor een goed middel.

Een andere optie is om bij de KvK de financiële gegevens van jouw nieuwe samenwerking op te vragen. Bijvoorbeeld de balansgegevens. De vermogenspositie van jouw nieuwe klant breng je hiermee in kaart. Met deze informatie kan je afwegen of je jouw klant vooruit laat betalen. Indien jouw klant financieel niet stevig in zijn schoenen staat is dit sterk aan te raden. Door een deel van de betaling vooraf te vorderen, loop je als ondernemer veel minder risico. 

De continuïteit van jouw onderneming waarborgen

Wanneer je geen preventieve maatregelen treft, dan krijg je als ondernemer vroeg of laat te maken met wan- of laatbetalers. Zodra je merkt dat een debiteur te laat betaalt – of dat betaling volledig uitblijft – dan is het noodzaak om hier strak op te zitten. Kort na het verstrijken van de betalingstermijn stuur je daarom een herinneringsfactuur. Indien reactie op de herinnering uitblijft, kan je telefonisch contact opnemen met jouw klant om de status te bespreken. In dit gesprek kan eventueel een betalingsregeling worden getroffen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het moment aangebroken om een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau kan een juridische procedure starten om de vordering te innen.

In de bovengenoemde fase is het verstandig om de voorziening dubieuze debiteuren in te richten in jouw boekhouding. Je wilt het debiteurenrisico binnen jouw onderneming vanzelfsprekend zo goed mogelijk afdekken. Dit kan echter afleiden van het realiseren van jouw groeiambities. Bij voorkeur ben je tenslotte bezig met ondernemen – en groeien. Het uit handen geven van deze afdekking is daarom een goed idee.

Jouw debiteuren verzekeren met mkbZeker

Jouw debiteurenrisico reduceren is eenvoudig gedaan met de mkbZeker kredietverzekering van Atradius. Met deze verzekering heb je de optie om aan de vooravond van een nieuwe samenwerking, jouw nieuwe klant te laten checken op de kredietwaardigheid. Eventuele incassowerkzaamheden heb je hiermee ook geregeld, via Atradius Collections: een incassobureau met wereldwijde dekking. Wanneer de vordering bij jouw debiteur uiteindelijk toch niet inbaar blijkt, dan is 90% van je vordering gedekt. De voorziening dubieuze debiteuren is hiermee daadwerkelijk gedekt – met een goede verzekering. Met dat idee kan je met een veilig gevoel blijven ondernemen en is de continuïteit van jouw bedrijf gewaarborgd.

Wil je weten of een kredietverzekering past bij jouw onderneming?

Wij vertellen je graag meer over onze diensten en helpen je deze optimaal samen te stellen