Wettelijke betalingstermijn

Als ondernemer dien je enige kennis te hebben over de wetgeving. De wet regelt namelijk een aantal zaken met betrekking tot de maximale betalingstermijn op een factuur.

De wettelijke betalingstermijn heeft als doel dat bedrijven niet te maken krijgen met buitenproportionele betalingstermijnen. In het verleden hanteerden met name grotere bedrijven nog wel eens betalingstermijnen van 90 dagen om zodoende hun cashflow beter te managen. Dit soort termijnen behoren gelukkig tot het verleden door de wettelijke betalingstermijn. Zo kunnen tegenwoordig ook de kleinere bedrijven en zzp’ers beter hun cashflow managen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om aan verplichtingen te voldoen. In dit artikel vertellen we hoe het precies zit met de wettelijke betalingstermijn.

De wettelijke betalingstermijn op een factuur

In Nederland zijn er een groot aantal wetten. De wet waar we het hier over hebben geldt voor bedrijven en de betalingstermijn die zij op een factuur mogen hanteren. Daarnaast regelt de wet ook welk termijn van toepassing is wanneer er geen betalingstermijn is vermeld op de factuur. In dit geval is dat 30 dagen. Voor de maximale betalingstermijn wordt onderscheid gemaakt tussen mkb bedrijven, de overheid en grootbedrijven. Voor de overheid en grootbedrijven gelden namelijk strengere regels.

Kort samengevat heeft de overheid een maximale wettelijke betalingstermijn van 30 dagen en bedrijven een termijn van 60 dagen. Daarnaast geldt voor de kleinere bedrijven dat zij bij wettelijke uitzondering een langere betalingstermijn mogen hanteren. Deze wet is ingegaan per 1 juli 2017 waarbij er een overgangsperiode van één jaar is geweest. Die periode was bedoeld om bedrijven de gelegenheid te geven om aan de slag te gaan met hun bestaande contracten. Veel bedrijven hebben namelijk contracten lopen met langere betalingstermijnen en hadden tijd nodig om nieuwe afspraken te maken.

Betalingsconditie 30 dagen? Slikken of stikken!

Op 1 juli 2017 is de Wet Late Betalingen in werking getreden die het mkb moet beschermen tegen de macht van het grootbedrijf. Levert het mkb aan het grootbedrijf dan zijn langere betalingscondities dan 60 dagen volgens de wet nietig.

Per 1 juli 2022 treedt een wetswijziging in werking die de toegestane betaaltermijn verder terugbrengt naar 30 dagen, met als streven om het mkb nog verder te beschermen.

De vraag is alleen of het mkb hier in de praktijk ook echt van zal profiteren. Immers staat het partijen vrij om afzonderlijke afspraken te maken die kunnen gelden als beide partijen daarmee instemmen. En dan geldt eigenlijk gewoon de macht van de sterkste, wiens voorwaarden zullen gaan gelden? De verkoopvoorwaarden van de mkb leverancier of de inkoopvoorwaarden van de grootbedrijf debiteur?

En misschien nog belangrijker, zal de grootbedrijf debiteur zich uiteindelijk ook houden aan de overeengekomen betalingsconditie of in de praktijk gewoon laat (blijven) betalen?

Het zal er in de praktijk dan ook vaak op neerkomen dat het voor de mkb leverancier een kwestie is van slikken of stikken. Gaat hij niet akkoord met de voorgelegde voorwaarden inclusief betalingscondities en/of betaalmomenten, dan gaat de grote debiteur toch gewoon naar een ander? Het is dus vaak kiezen tussen laat betaald krijgen of helemaal geen omzet doen, een keuze die zich waarschijnlijk voor veel mkb ondernemers laat raden.

Alle goede bedoelingen ten spijt, de wet zal dus niet kunnen voorkomen dat een grootbedrijf debiteur uiteindelijk zaken gaat doen met die mkb leverancier die aan al zijn wensen wil voldoen.

Een mkb onderneming kan dus nog steeds worden geconfronteerd met lang openstaande vorderingen, waarbij de vuist die de mkb leverancier kan maken beperkt is tot de wettelijke rente die opeisbaar wordt. Maar de (commerciële) macht van het grootbedrijf zal veel ondernemers ertoe dwingen hiervan af te zien en met tegenzin akkoord te gaan met de inkoopvoorwaarden van hun grote klant, die het daarmee nog steeds voor het zeggen heeft.

Dit is ook Marc Groothuijse, Adviseur Ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel, opgevallen die regelmatig vragen van mkb ondernemers over dit onderwerp ontvangt. Enkele van deze vragen:

Geldt de nieuwe wetgeving ook voor kleine MKB bedrijven die onderling zaken doen?

Atradius: Nee, de wet ziet alleen toe op de mkb ondernemer als leverancier en het grootbedrijf als afnemer. Daarmee kunnen mkb’ers onderling feitelijk afspreken wat ze willen. De contractuele afspraak die tot stand komt zal van toepassing zijn.

Geldt de nieuwe wetgeving ook voor buitenlandse bedrijven? Kun je een buitenlandse afnemer verplichten om een termijn van 30 dagen aan te houden?

Atradius: Dit zal in de praktijk lastig worden want deze wetgeving is naar Nederlands recht, maar proberen kan uiteraard nooit kwaad. Ook hier geldt weer wiens voorwaarden uiteindelijk contractueel zullen worden geaccepteerd. Het toepasselijk recht speelt hier dus een belangrijke rol.

Welk recht is nu van toepassing? Nederlands recht? Europees recht of anders?

Atradius: Het toepasselijk recht is ook weer afhankelijk van de contractueel overeengekomen voorwaarden. Zijn het die van de Nederlandse mkb leverancier dan zal dat naar verwachting Nederlands recht zijn, zo niet dat van de buitenlandse afnemer. Vergewis u er zich in het laatste geval wel altijd van dat u dat recht u kunt naleven en u zich indien nodig adequaat kunt verweren.


Waarom is de wettelijke betalingstermijn belangrijk?

Zeker het mkb heeft te lijden gehad onder de lange betalingstermijnen die grootbedrijven soms hanteerden. Cijfers laten zien dat 25% van de faillissementen te maken heeft met debiteuren die niet of veel te laat betalen. Om het mkb beter te beschermen is de wettelijke betalingstermijn in het leven geroepen. Dit geeft gelijk aan dat je als mkb ondernemer tevens een rol heeft in het managen van een zo kort mogelijke betalingstermijn.

Wanneer een termijn is vastgesteld op 30 dagen, dan kan het alsnog voorkomen dat jouw klant deze betalingstermijn overschrijdt. Het beheer van je debiteuren zal daarom ook strak moeten zijn. Hierdoor kan je er namelijk voor zorgen dat de liquide middelen tijdig op jouw rekening zijn bijgeschreven. Met een strak debiteurenbeheer heb je daar in ieder geval goed grip op. Ook is het verstandig om door middel van een kredietwaardigheidscheck vooraf goed te toetsen wat de financiële situatie is van jouw nieuwe klant. Hiermee kan je al een hoop leed voorkomen.

Wil je vrijblijvend advies ontvangen?

Laat nu direct jouw gegevens achter