Mijn factuur is niet betaald, wat nu?

De meeste ondernemers krijgen er ooit een keer mee te maken. Een factuur die te laat betaald wordt of nog erger: de factuur wordt niet betaald.

Dit risico moet je als ondernemer zeker niet onderschatten, want 25% van de faillissementen in het MKB heeft als oorzaak debiteuren die niet of te laat betalen. Het is dus van belang om het debiteurenbeheer binnen jouw onderneming strak te organiseren. Wanneer je hier geen goed inzicht in hebt, dan is de kans vele malen groter dat een factuur niet wordt betaald. In dit artikel geven we een aantal tips om te voorkomen dat jouw factuur niet betaald wordt.

1. Controleer jouw klant van tevoren op kredietwaardigheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Voordat je met een nieuwe klant in zee gaat, is het verstandig deze te checken op kredietwaardigheid. Dit kan je laten doen door een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. Je kunt bijvoorbeeld ook gegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK) opvragen. Indien het over een BV gaat, dan kan je vaak een balanspositie verkrijgen. Dit geeft je een goed inzicht in de kredietwaardigheid.

2. Maak passende betalingsafspraken met jouw klant

Is jouw klant minder kredietwaardig waardoor de kans groter is dat de factuur niet betaald wordt? Dan is het verstandig andere betalingsafspraken te maken. Je kunt bijvoorbeeld vragen een deel van de factuur vooraf te laten betalen door je klant. Zolang er niet betaald is, hoef je ook geen werk te verrichten voor deze klant.

3. Factureer duidelijk en op tijd

Zorg dat de informatie die nodig is om de betaling te kunnen verrichten duidelijk vermeld staat op de factuur. Daarmee maak je het de klant zo makkelijk mogelijk om de factuur te betalen. Factureer daarnaast altijd kort nadat je het werk verricht hebt. Hoe sneller de factuur verstuurd is, hoe beter. Heb je twijfels over de kredietwaardigheid van jouw klant? Overweeg dan om wekelijks te factureren. Zo zijn de gevolgen overzichtelijker indien de betreffende factuur niet betaald wordt.

4. Vergroot het betaalgemak

Hoe gemakkelijker het voor jouw klant is om de factuur te betalen, hoe groter de kans dat de klant tijdig betaalt. Je kunt het betaalgemak verbeteren door jouw factuur bijvoorbeeld te linken aan iDeal. Dit is uiteraard uit te voeren met verschillende online betalingsmogelijkheden.

5. Organiseer een strak debiteurenbeheer binnen jouw onderneming

Zorg dat er goede software is en dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen jouw onderneming. Wanneer een factuur niet betaald wordt, dan kan dat grote gevolgen hebben. Daarom is het debiteurenbeheer niet iets wat er even bij gedaan kan worden. Het is ook verstandig om het proces hiervan duidelijk in kaart te brengen. Wanneer wordt de 1e herinnering verstuurd? Welke vervolgstappen worden genomen om uiteindelijk te zorgen dat de factuur wel betaald wordt?

6. Dek het risico dat een factuur niet betaald wordt goed af

Hoeveel energie je er ook in steekt, het kan altijd voorkomen dat een factuur niet betaald wordt aan het einde van de rit. Dit kan een behoorlijk impact hebben op de continuïteit van jouw onderneming. Daarnaast kan het de groeiambities die jij hebt in de weg gaan. Dek daarom altijd het risico dat een factuur niet betaald wordt goed af.

Atradius en het voorkomen dat jouw factuur niet betaald wordt

Met een kredietverzekering van Atradius breng je in één keer een aantal van de hierboven genoemde tips in de praktijk. Je checkt namelijk jouw klant in eerste instantie op kredietwaardigheid. Daarnaast heb je de mogelijkheid om jouw vordering over te dragen aan Atradius Collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Wordt de factuur uiteindelijk niet betaald? Dan is een percentage van de betreffende vordering verzekerd. Bovendien kan je gefocust blijven doorwerken richting jouw gestelde doel.

Creëer reserves voor dubieuze debiteuren

Elke ondernemer die te maken heeft met debiteuren, krijgt vroeg of laat te maken met dubieuze debiteuren. Maar liefst 3% van de debiteuren is niet kredietwaardig. Met deze kennis is het dus verstandig om binnen jouw organisatie dit risico af te dekken. Dit kan door financiële reserves binnen jouw onderneming te creëren. Het is echter sneller en het kost minder kapitaal als jij je vorderingen verzekerd. Het risico dat jouw debiteuren niet betalen is daarmee op het eigen risico na afgedekt. De continuïteit van jouw onderneming is daarmee beter geborgd.

Ben je op zoek naar manieren om kosten te besparen en je financiële situatie te verbeteren?

Bij Atradius helpen we je graag!