Waar moet ik op letten bij de groei van mijn bedrijf?

De meeste ondernemers zijn ambitieus en hebben de wensen verder te groeien met hun bedrijf. Wellicht hoor jij ook bij deze groep ondernemers.

Stilstand is immers achteruitgang en de blik naar voren levert natuurlijk meer op. Toch kan groei diverse risico’s met zich mee brengen. Het is verstandig hier van tevoren over na te denken en maatregelen voor te nemen. Zo kan je ervoor zorgen dat je bestendig gaat groeien. Hierdoor worden de risico’s overzichtelijk. Uiteraard kan te enthousiast groeien risico’s met zich meebrengen die niet meer te beheersen zijn. Hierdoor kan de continuïteit van jouw onderneming in gevaar komen. In dit artikel vertellen we je graag meer over hoe jij bestendig kunt groeien met jouw bedrijf.

Groeit jouw bedrijf?

Als je een product of dienst heeft met toegevoegde waarde en je vult dat goed in, dan kan het zomaar gebeuren dat via mond-tot-mondreclame jouw groei ineens op gang komt. Hierdoor kan er een natuurlijke groei van jouw bedrijf ontstaan. Dit brengt echter ook de nodige uitdagingen met zich mee. Wellicht ben je nog alleen en heb je meer handen nodig. In dat geval zal je op zoek moeten gaan naar personeel met wie jouw bedrijf in een volledig nieuwe fase terecht zal komen. Dit vergt weer hele andere vaardigheden van jou als ondernemer. Je wordt nu meer een manager.

Het is tijd om ernaar te streven dat de kwaliteit richting jouw klanten gewaarborgd blijft ondanks dat je niet alles zelf meer doet. Dit aspect is niet te onderschatten, aangezien dit regelmatig bij ondernemers fout gaat. Ga daarom als ondernemer goed doordacht te werk. 

Hoe de groei van jouw bedrijf te financieren

Ook op financieel gebied komen de nodige uitdagingen kijken bij de groei van jouw bedrijf. Vaak dienen er investeringen gedaan te worden voordat je de extra omzet op de rekening krijgt. Denk daarbij onder andere aan extra werkplekken. Daarnaast is het ook vaak zo dat nieuwe klanten pas later de factuur betalen. Ook dien je een aantal zaken voor te financieren. Hiervoor zal er cash vanuit jouw onderneming gebruikt worden. De vraag is dan altijd: kan je dit vanuit eigen middelen financieren?

Veel ondernemers denken hier van tevoren niet goed genoeg over na. Hierdoor ontstaat er plotseling een liquiditeitskrapte. Wanneer je op dat moment zoekt naar financiers, wordt het wel erg spannend. Meestal heb je een dergelijke financiering niet op korte termijn rond, terwijl er wel rekeningen liggen die betaald dienen te worden. Door jouw groeiambities te verwerken in een goede liquiditeitsbegroting, kan je een voorspelling doen hoe het saldo op jouw zakelijke rekening zich gaat ontwikkelen. Op die manier ontstaat er tevens een concreet beeld of je de groei zelf kunt financieren of dat er een externe financier nodig is.

De groei van jouw bedrijf en het afdekken van de risico’s

Wanneer jouw bedrijf groeit, dan levert dat altijd extra risico’s op. Een aantal van deze risico’s wil je hoogstwaarschijnlijk zelf graag dragen. Hier ben je immers ondernemer voor geworden. Toch zijn er ook risico’s die een dermate grote financiële schade teweeg kunnen brengen. Daardoor kan de continuïteit van jouw onderneming in gevaar komen. Naarmate de groei zich inzet, is het verstandig deze risico’s in kaart te brengen. Dan kan je vervolgens de nodige maatregelen ervoor nemen. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van het personeel zijn voorbeelden van dit soort risico’s.

Daarnaast kan het eerder genoemde debiteurenrisico een behoorlijke stroppenpot worden bij de groei van jouw bedrijf. Wat gebeurt er namelijk als één van jouw nieuwe klanten niet in staat blijkt te zijn om de factuur te betalen? Desondanks heb je wel investeringen gedaan en kosten gemaakt. Wat doe je nu? Dit probleem kan een behoorlijke streep door de rekening zijn met betrekking tot het realiseren van jouw groei ambities. Het kan daarom verstandig zijn deze risico’s af te dekken met een verzekering. Hiermee realiseer je een meer bestendige en verantwoorde groei.

Atradius en de groei van jouw bedrijf

Met een kredietverzekering van Atradius heb je in één dienst gelijk een aantal maatregelen genomen om meer bestendig en verantwoord te groeien met jouw bedrijf. Zo kan je van tevoren een kredietwaardigheidscheck doen bij een nieuwe klant. Hiermee kan je beter inschatten in hoeverre deze klant in staat is om de factuur tijdig te betalen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een onbetaalde vordering uit handen te geven aan Atradius Collections. Atradius Collections is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Wil je meer informatie over hoe een kredietverzekering jouw bedrijf kan helpen?

Wij helpen je graag verder