Risico’s beheersen met risicomanagement

Als ondernemer weet je dat bij het ondernemerschap de nodige risico’s horen. Het is daarom verstandig deze risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen en te beheren.

Dit kan je doen door middel van risicomanagement. Risicomanagement is een continu proces. Op repeterende basis inventariseer je welke risico’s je met jouw onderneming loopt en vervolgens bepaal je welke impact deze risico’s kunnen hebben. Wanneer deze risico’s de continuïteit van jouw onderneming in gevaar kunnen brengen, dan neem je risicobeperkende maatregelen. Deze risico’s kunnen op veel verschillende vlakken aanwezig zijn. Niet alleen kan jouw inventaris afbranden, maar er bestaat ook de kans dat privacygevoelige informatie kan lekken door een datalek. In dit artikel vertellen we hoe je risicomanagement in grote lijnen binnen jouw onderneming kunt implementeren.

Het risicomanagement proces

Risicomanagement is een middel om de risico’s binnen jouw onderneming in kaart te brengen en mogelijk te beheersen. Je doorloopt in dit proces een vijftal stappen waarmee je risico’s in kaart brengt, beheerst, monitort en rapporteert. Hierna begint deze cyclus opnieuw. Het is een continu proces, omdat er steeds nieuwe risico’s kunnen voordoen die je vervolgens weer wilt beheersen. Hieronder doorlopen we vijf stappen van risicomanagement.

1. Risico-identificatie

In deze stap breng je de risico’s in kaart en vervolgens cluster je ze. Op verschillende vlakken kan je namelijk risico’s lopen. Je kunt bijvoorbeeld onderscheid maken in risico’s op operationeel en strategisch niveau. Daarnaast kan het handig zijn financiële risico’s apart in kaart te brengen.

2. Risicoanalyse

Stap 1 geeft dus inzicht in welke risico’s je met jouw onderneming loopt. Je hebt echter nog geen kennis van de mogelijke impact die deze risico’s kunnen hebben. In deze stap ga je dat uitzoeken. Per risico kijk je welke impact het kan hebben op de continuïteit van jouw onderneming. Zo breng je prioriteit aan in het beheersen van de risico’s.

3. Risicobeheersing

Nu je de risico’s in kaart hebt gebracht en weet hoe groot deze zijn, kan je bepalen welke maatregelen je gaat nemen om deze risico’s te beheersen. Er zijn een aantal opties om die risico’s te beheersen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde activiteiten staken, omdat je er te grote risico’s hebt geïdentificeerd. Een andere manier om maatregelen te nemen tegen te grote risico’s is verzekeren. Daarnaast kan je een nieuw beleid invoeren om risico’s te beperken. 

4.Monitoring van de risico’s

Feitelijk betreft de vierde stap het continue proces. Regelmatig monitor je hoe de risico’s zich ontwikkelen. Door continu veranderende omstandigheden loop je tevens steeds tegen nieuwe risico’s aan. Daarnaast kan de groei van jouw bedrijf resulteren in andere en grotere risico’s.

5.Rapporteren van de risico’s

Uiteraard is het verstandig de risico’s vast te leggen in een goede rapportage. Daarom is dit de vijfde en laatste stap. Door middel van een duidelijk rapportage heeft iedereen een helder beeld waar de risico’s zich binnen de onderneming bevinden en kan daar dan ook naar handelen. Bovendien kan het heel praktisch zijn als risico’s helder zijn gerapporteerd bij het realiseren van groeiambities en bij het formuleren van een nieuwe strategie.

Risicomanagement en het debiteurenrisico

Wanneer je op factuurbasis werkt, dan identificeer je als het goed is ook het debiteurenrisico bij de eerste stap: de risico-identificatie. Het risico dat verscholen zit bij debiteuren, is dat jouw debiteuren niet of te laat betalen. In veel gevallen is dat een risico. Het is verstandig om maatregelen op te nemen in het management wat betreft debiteurenrisico. Deze maatregelen kunnen onder andere het implementeren van een strak debiteurenbeheer en het samenwerken met een goed incassobureau zijn.

Het debiteurenrisico beheersen met een kredietverzekering

Een andere maatregel om het debiteurenrisico te beheersen is het afsluiten van een kredietverzekering. Hier zitten meerdere risico beheersende maatregelen in verscholen. Zo doe je onder andere van tevoren een kredietwaardigheidscheck van de potentiële klant.

Daarnaast heb je met Atradius Collections een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking tot je beschikking. Mocht de betaling uiteindelijk toch uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Wil je weten of een kredietverzekering past bij jouw onderneming?

Wij vertellen je graag meer over onze diensten en helpen je deze optimaal samen te stellen